Open In Colab

4. Activitat

A) Del fitxer 4/data/data_groups.csv, llista les ciutats per el nombre de certificats del tipus “A”

[ ]:
#TODO

B) Del fitxer 4/data/data_groups.csv, Obté per cada ciutat una distribució del tipus de certificats (cada tipus és una nova columna)

Exemple:

Ciutat A  B  C  D
Palma  10  1  0  1
[ ]:
#TODO

C) Fitxer: 4/data/ResultadosElectorales2022.csv

https://datos.gob.es/es/catalogo/a07002862-resultado-electoral-2022

 • Obté una taula amb el nombre de meses per província

 • Obté una taula amb el nombre de meses per província i per distrito

 • Comptabilitza el nombre de vots del “PP i “P.S.O.E” per municipi

[7]:
#TODO
[ ]: