Open In Colab

Si no funciona el botó podeu copiar el següent enllaç

2 - La llibreria Pandas

Pandas

Pandas és la llibreria per excel·lència per a l’anàlisi de dades del llenguatge Python. El seu nom prové de “panel data” (terme economètric). Inspirada en les funcionalitats de fulls de càlcul i R, però amb el potencial d’aquest llenguatge de propòsit general.

Pandas inclou totes les funcionalitats necessàries per al procés d’anàlisi de dades: càrrega, filtrat, tractament, síntesi, agrupament, emmagatzematge i visualització. A més, s’integra amb la resta de llibreries de càlcul numèric com Numpy, visualització amb Matplotlib, aprenentatge automàtic amb scikit-learn, etc.

L’objectiu d’aquest curs introductori és adquirir capacitats bàsiques d’anàlisis de dades amb Pandas.

Referències:

Nota: Pandas és una llibreria que ja es troba instal·lada a Google Colab.

[4]:
import pandas as pd

Càrrega de dades i estructures bàsiques de Pandas.

A Pandas hi ha dos tipus de variables: dataframes i series.

A continuació llegirem el nostre primer dataframe, ho farem a partir d’un fitxer de dades que presenta una estructura tabular. Aquests fitxers amb extensió CSV (Comma Separated Value) són un dels formats més emprats.

[5]:
df_who = pd.read_csv("data/WHO.csv") #dataframe
print(type(df_who))
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
[6]:
df_who
[6]:
Country CountryID Continent Adolescent fertility rate (%) Adult literacy rate (%) Gross national income per capita (PPP international $) Net primary school enrolment ratio female (%) Net primary school enrolment ratio male (%) Population (in thousands) total Population annual growth rate (%) ... Total_CO2_emissions Total_income Total_reserves Trade_balance_goods_and_services Under_five_mortality_from_CME Under_five_mortality_from_IHME Under_five_mortality_rate Urban_population Urban_population_growth Urban_population_pct_of_total
0 Afghanistan 1 1 151.0 28.0 NaN NaN NaN 26088.0 4.0 ... 692.50 NaN NaN NaN 257.00 231.9 257.00 5740436.0 5.44 22.9
1 Albania 2 2 27.0 98.7 6000.0 93.0 94.0 3172.0 0.6 ... 3499.12 4.790000e+09 78.14 -2.040000e+09 18.47 15.5 18.47 1431793.9 2.21 45.4
2 Algeria 3 3 6.0 69.9 5940.0 94.0 96.0 33351.0 1.5 ... 137535.56 6.970000e+10 351.36 4.700000e+09 40.00 31.2 40.00 20800000.0 2.61 63.3
3 Andorra 4 2 NaN NaN NaN 83.0 83.0 74.0 1.0 ... NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4 Angola 5 3 146.0 67.4 3890.0 49.0 51.0 16557.0 2.8 ... 8991.46 1.490000e+10 27.13 9.140000e+09 164.10 242.5 164.10 8578749.0 4.14 53.3
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
197 Vietnam 198 6 25.0 90.3 2310.0 91.0 96.0 86206.0 1.4 ... 101826.23 4.480000e+10 47.11 -1.940000e+09 20.20 23.4 20.20 21900000.0 2.90 26.4
198 West Bank and Gaza 199 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ... 655.86 3.780000e+09 NaN NaN 28.00 25.8 28.00 2596216.0 3.33 71.6
199 Yemen 200 1 83.0 54.1 2090.0 65.0 85.0 21732.0 3.0 ... 20148.34 1.150000e+10 114.52 8.310000e+08 82.40 87.9 82.40 5759120.5 4.37 27.3
200 Zambia 201 3 161.0 68.0 1140.0 94.0 90.0 11696.0 1.9 ... 2366.94 4.090000e+09 10.41 -4.470000e+08 175.30 163.8 175.30 4017411.0 1.95 35.0
201 Zimbabwe 202 3 101.0 89.5 NaN 88.0 87.0 13228.0 0.8 ... 11457.33 5.620000e+09 3.39 -1.710000e+08 106.50 67.0 106.50 4709965.0 1.90 35.9

202 rows × 358 columns

A continuació veurem diferents maneres d’explorar un dataframe:

[7]:
# Estructura
print(df_who.shape) # files o mostres x columnes
(202, 358)
[8]:
df_who.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 202 entries, 0 to 201
Columns: 358 entries, Country to Urban_population_pct_of_total
dtypes: float64(355), int64(2), object(1)
memory usage: 565.1+ KB
[9]:
df_who.describe()
[9]:
CountryID Continent Adolescent fertility rate (%) Adult literacy rate (%) Gross national income per capita (PPP international $) Net primary school enrolment ratio female (%) Net primary school enrolment ratio male (%) Population (in thousands) total Population annual growth rate (%) Population in urban areas (%) ... Total_CO2_emissions Total_income Total_reserves Trade_balance_goods_and_services Under_five_mortality_from_CME Under_five_mortality_from_IHME Under_five_mortality_rate Urban_population Urban_population_growth Urban_population_pct_of_total
count 202.000000 202.000000 177.000000 131.000000 178.000000 179.000000 179.000000 1.930000e+02 193.000000 193.000000 ... 1.860000e+02 1.780000e+02 128.000000 1.710000e+02 181.000000 170.000000 181.000000 1.880000e+02 188.000000 188.000000
mean 101.500000 3.579208 59.457627 78.871756 11250.112360 84.033520 85.698324 3.409805e+04 1.297927 54.911917 ... 1.483596e+05 2.015567e+11 57.253516 3.424012e+08 56.677624 54.356471 56.677624 1.665763e+07 2.165851 55.195213
std 58.456537 1.808263 49.105286 20.415760 12586.753417 17.788047 15.451212 1.304957e+05 1.163864 23.554182 ... 6.133091e+05 9.400689e+11 138.669298 5.943043e+10 60.060929 61.160556 60.060929 5.094867e+07 1.596628 23.742122
min 1.000000 1.000000 0.000000 23.600000 260.000000 6.000000 11.000000 2.000000e+00 -2.500000 10.000000 ... 2.565000e+01 5.190000e+07 0.990000 -7.140000e+11 2.900000 3.000000 2.900000 1.545600e+04 -1.160000 10.000000
25% 51.250000 2.000000 19.000000 68.400000 2112.500000 79.000000 79.500000 1.340000e+03 0.500000 36.000000 ... 1.672615e+03 3.317500e+09 16.292500 -1.210000e+09 12.400000 8.475000 12.400000 9.171623e+05 1.105000 35.650000
50% 101.500000 3.000000 46.000000 86.500000 6175.000000 90.000000 90.000000 6.762000e+03 1.300000 57.000000 ... 1.021157e+04 1.145000e+10 28.515000 -2.240000e+08 29.980000 27.600000 29.980000 3.427661e+06 1.945000 57.300000
75% 151.750000 5.000000 91.000000 95.300000 14502.500000 96.000000 96.000000 2.173200e+04 2.100000 73.000000 ... 6.549217e+04 8.680000e+10 55.310000 1.024000e+09 88.700000 82.900000 88.700000 9.837113e+06 3.252500 72.750000
max 202.000000 7.000000 199.000000 99.800000 60870.000000 100.000000 100.000000 1.328474e+06 4.300000 100.000000 ... 5.776432e+06 1.100000e+13 1334.860000 1.390000e+11 267.000000 253.700000 267.000000 5.270000e+08 7.850000 100.000000

8 rows × 357 columns

[10]:
# Aquesta funció admet un paràmetre numèric, especifica el nombre de files
# Per defecte és 5
df_who.head()
[10]:
Country CountryID Continent Adolescent fertility rate (%) Adult literacy rate (%) Gross national income per capita (PPP international $) Net primary school enrolment ratio female (%) Net primary school enrolment ratio male (%) Population (in thousands) total Population annual growth rate (%) ... Total_CO2_emissions Total_income Total_reserves Trade_balance_goods_and_services Under_five_mortality_from_CME Under_five_mortality_from_IHME Under_five_mortality_rate Urban_population Urban_population_growth Urban_population_pct_of_total
0 Afghanistan 1 1 151.0 28.0 NaN NaN NaN 26088.0 4.0 ... 692.50 NaN NaN NaN 257.00 231.9 257.00 5740436.0 5.44 22.9
1 Albania 2 2 27.0 98.7 6000.0 93.0 94.0 3172.0 0.6 ... 3499.12 4.790000e+09 78.14 -2.040000e+09 18.47 15.5 18.47 1431793.9 2.21 45.4
2 Algeria 3 3 6.0 69.9 5940.0 94.0 96.0 33351.0 1.5 ... 137535.56 6.970000e+10 351.36 4.700000e+09 40.00 31.2 40.00 20800000.0 2.61 63.3
3 Andorra 4 2 NaN NaN NaN 83.0 83.0 74.0 1.0 ... NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4 Angola 5 3 146.0 67.4 3890.0 49.0 51.0 16557.0 2.8 ... 8991.46 1.490000e+10 27.13 9.140000e+09 164.10 242.5 164.10 8578749.0 4.14 53.3

5 rows × 358 columns

[11]:
# Aquesta funció admet un paràmetre numèric, especifica el nombre de files
# Per defecte és 5
df_who.tail()
[11]:
Country CountryID Continent Adolescent fertility rate (%) Adult literacy rate (%) Gross national income per capita (PPP international $) Net primary school enrolment ratio female (%) Net primary school enrolment ratio male (%) Population (in thousands) total Population annual growth rate (%) ... Total_CO2_emissions Total_income Total_reserves Trade_balance_goods_and_services Under_five_mortality_from_CME Under_five_mortality_from_IHME Under_five_mortality_rate Urban_population Urban_population_growth Urban_population_pct_of_total
197 Vietnam 198 6 25.0 90.3 2310.0 91.0 96.0 86206.0 1.4 ... 101826.23 4.480000e+10 47.11 -1.940000e+09 20.2 23.4 20.2 21900000.0 2.90 26.4
198 West Bank and Gaza 199 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ... 655.86 3.780000e+09 NaN NaN 28.0 25.8 28.0 2596216.0 3.33 71.6
199 Yemen 200 1 83.0 54.1 2090.0 65.0 85.0 21732.0 3.0 ... 20148.34 1.150000e+10 114.52 8.310000e+08 82.4 87.9 82.4 5759120.5 4.37 27.3
200 Zambia 201 3 161.0 68.0 1140.0 94.0 90.0 11696.0 1.9 ... 2366.94 4.090000e+09 10.41 -4.470000e+08 175.3 163.8 175.3 4017411.0 1.95 35.0
201 Zimbabwe 202 3 101.0 89.5 NaN 88.0 87.0 13228.0 0.8 ... 11457.33 5.620000e+09 3.39 -1.710000e+08 106.5 67.0 106.5 4709965.0 1.90 35.9

5 rows × 358 columns

[12]:
df_who.columns #Ens mostra les columnes del dataframe, es pot indexar com una llista
[12]:
Index(['Country', 'CountryID', 'Continent', 'Adolescent fertility rate (%)',
    'Adult literacy rate (%)',
    'Gross national income per capita (PPP international $)',
    'Net primary school enrolment ratio female (%)',
    'Net primary school enrolment ratio male (%)',
    'Population (in thousands) total', 'Population annual growth rate (%)',
    ...
    'Total_CO2_emissions', 'Total_income', 'Total_reserves',
    'Trade_balance_goods_and_services', 'Under_five_mortality_from_CME',
    'Under_five_mortality_from_IHME', 'Under_five_mortality_rate',
    'Urban_population', 'Urban_population_growth',
    'Urban_population_pct_of_total'],
   dtype='object', length=358)

Carrega de dades (II)

Els fitxers csv poden tenir informació de maneres no són estàndard: per exemple tenir separadors que no siguin ‘,’ o formats de codificació del text no oberts.

Podem saber més informació de les possibilitats que ens ofereix la funció read_csv si mirem la seva documentació

Anem a veure que passa quan agafem dades d’una administració pública: enllaç

[13]:
df_gastos = pd.read_csv("data/presupuesto_gastos_2023.csv")
---------------------------------------------------------------------------
ParserError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-111e56b22917> in <module>
----> 1 df_gastos = pd.read_csv("data/presupuesto_gastos_2023.csv")

~\miniconda3\envs\fee\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py in read_csv(filepath_or_buffer, sep, delimiter, header, names, index_col, usecols, squeeze, prefix, mangle_dupe_cols, dtype, engine, converters, true_values, false_values, skipinitialspace, skiprows, skipfooter, nrows, na_values, keep_default_na, na_filter, verbose, skip_blank_lines, parse_dates, infer_datetime_format, keep_date_col, date_parser, dayfirst, cache_dates, iterator, chunksize, compression, thousands, decimal, lineterminator, quotechar, quoting, doublequote, escapechar, comment, encoding, dialect, error_bad_lines, warn_bad_lines, delim_whitespace, low_memory, memory_map, float_precision)
  686   )
  687
--> 688   return _read(filepath_or_buffer, kwds)
  689
  690

~\miniconda3\envs\fee\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py in _read(filepath_or_buffer, kwds)
  458
  459   try:
--> 460     data = parser.read(nrows)
  461   finally:
  462     parser.close()

~\miniconda3\envs\fee\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py in read(self, nrows)
  1196   def read(self, nrows=None):
  1197     nrows = _validate_integer("nrows", nrows)
-> 1198     ret = self._engine.read(nrows)
  1199
  1200     # May alter columns / col_dict

~\miniconda3\envs\fee\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py in read(self, nrows)
  2155   def read(self, nrows=None):
  2156     try:
-> 2157       data = self._reader.read(nrows)
  2158     except StopIteration:
  2159       if self._first_chunk:

pandas\_libs\parsers.pyx in pandas._libs.parsers.TextReader.read()

pandas\_libs\parsers.pyx in pandas._libs.parsers.TextReader._read_low_memory()

pandas\_libs\parsers.pyx in pandas._libs.parsers.TextReader._read_rows()

pandas\_libs\parsers.pyx in pandas._libs.parsers.TextReader._tokenize_rows()

pandas\_libs\parsers.pyx in pandas._libs.parsers.raise_parser_error()

ParserError: Error tokenizing data. C error: Expected 2 fields in line 8, saw 4

[ ]:
df_gastos = pd.read_csv("data/presupuesto_gastos_2023.csv", delimiter=";")

Codificació de caràcters

És un sistema que assigna un valor numèric (codi) a cada caràcter utilitzat en un conjunt de caràcters o alfabet. Aquesta codificació permet representar text i caràcters no només en la forma llegible per als humans, sinó també en una forma que pugui ser emmagatzemada i processada per un ordinador.

Existeixen moltes codificacions diferents, cada una d’elles amb un conjunt de caràcters i una assignació de codis específica. Alguns exemples inclouen:

 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Una de les codificacions més antigues i bàsiques, que utilitza 7 bits per a representar 128 caràcters, com l’alfabet anglès, números i alguns símbols.

 • UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bits): Una codificació Unicode ampliament utilitzada que utilitza 8 bits (1 byte) per a representar una àmplia gamma de caràcters de molts idiomes diferents. És compatible amb ASCII.

 • UTF-16 (Unicode Transformation Format - 16 bits): Una altra codificació Unicode que utilitza 16 bits (2 bytes) per a representar caràcters Unicode. Pot representar un conjunt encara més gran de caràcters.

 • ISO-8859-1 (Latin-1): Una codificació àmpliament utilitzada per a representar caràcters llatins, com els utilitzats en molts idiomes europeus.

var = "camión"
var = "lul·lià"
var = "Ζεύς"
var = "ประเทศไทย"
var = "日本語で"

Codificacions: - Llistat codificacions - UTF-8

[ ]:
# cp1250 | windows-1250 | Central and Eastern Europe

# Mètode bàsic: "Prova i error" !!!
df_gastos = pd.read_csv("data/presupuesto_gastos_2023.csv", delimiter=";", encoding="cp1250")

[ ]:
df_gastos.head()

Guardant un dataframe

Durant aquest curs aprendrem a modificar els dataframes, afegirem i eliminarem columnes i també modificarem les que ja tenim. Per tant ens serà molt interessant poder crear un fitxer a partir del que tenim en el nostre programa.

[ ]:
df_gastos.to_csv('data/tmp_file.csv', encoding='utf-8') # guardant un dataframe en un fitxer, especificant el format
[ ]:
df_tmp = pd.read_csv("data/tmp_file.csv") # test codificació i separador

Carrega de dades (III)

Pandas pot carregar diferents formats de fitxers (csv, json, excel, etc.) els diferents formats tenen les dades organitzades de diferent manera.

En el següent enllaç podem veure més informació.

[ ]:
url = "https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a"
comunidades_esp = pd.io.html.read_html(url)
comunidades_esp # Alerta! Encara no és un dataframe! En una web pots trobar més "taules"
[ ]:
print(type(comunidades_esp[0]))
df_comunidades_esp = comunidades_esp[0]
[ ]:
df_comunidades_esp.head() # funciona perfectament??

Activitat

En aquesta activitat practicarem la càrrega de dades en diferents formats. Al món real les dades no sempre tenen una estructura i un format com ens agradaríem.

L’objectiu és que analitzeu i descriviu com ha funcionat la càrrega d’aquestes dades amb les originals mitjançant l’ús de funcions de pandas i de les vostres pròpies observacions : - Quina dimensió tenen les dades reals i carregades? - Quines columnes? - El concepte de columna com atribut o característica i el concepte de fila com a mostra està present en l’estructura de les dades? - Coincideixen amb la informació del fitxer?

A) Municipios y fenómeno demográfico de les Illes Balears

 • Font: Descarregueu el fitxer en format csv. enllaç.

 • Extra: També podeu provar de carregar en format json.

 • Fitxer: També el trobareu a: “data/municipis.csv”

[ ]:
import pandas as pd
#TODO

B) Speculation Watch List

 • Font: enllaç

 • Fitxer: També el trobareu a: “data/Speculation_Watch_List.csv”

[ ]:
import pandas as pd
#TODO

C) Europe Inflation monthly data (annual rate of change)

 • Font: enllaç

 • Fitxer: També el podeu trobar a: “data/prc_hicp_manr__custom_3761882_spreadsheet.xlsx”

 • Nota:

  • Com podem agafar una pàgina concreta del full de càlcul? documentació

  • Per aquesta activitat necessitem instal·lar una llibreria específica: executa la següent cel·la

[ ]:
%pip install openpyxl
[ ]:

import pandas as pd #TODO

D) Taula de Naixements

[ ]:
import pandas as pd
#TODO

E) Nights spent at tourist accommodation establishments by residents/non-residents - monthly data

 • Font: enllaç

 • Fitxer: També el podeu trobar a: “data/tin00171_linear.csv.gz”

 • Nota: Els fitxers comprimits amb format .gz podem obrir-se directament com si fossin fitxers de dades amb pandas, i en aquest cas és un fitxer del tipus CSV. És a dir, no cal descomprimir.

[ ]:
import pandas as pd
#TODO

License: CC BY 4.0 Isaac Lera and Gabriel Moya Universitat de les Illes Balears isaac.lera@uib.edu, gabriel.moya@uib.edu